MOKYKLA-DARŽELIS

Titulinis
Vizija, misija
Bendruomenė
Administracija ir kontaktai
Mokytojai
Mokiniai
Ikimokyklinio ugdymo grupės

Ugdymas
Veiklos dokumentai
Neformalusis švietimas
Vasaros stovykla
Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
Anglų kalba
Renginiai
Projektai
Įdomioji pamoka
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimas
Mokyklos-darželio plačiojo įsivertinimo rezultatai
Pagalba mokiniui
Neformalusis vaikų švietimas „Smart kids“
Vaiko gerovės komisija
Specialiojo pedagogo paslaugos
Smėlio terapijos daugiafunkciškumas
Logopedo paslaugos
Kai vaikas dar nekalba
Naudingos nuorodos
Informacija
Maitinimo organizavimas
Mokykla be prievartos
Laisvos darbo vietos
Mokesčių tvarkos aprašas
Informacija apie darbo užmokestį
Tyrimas
Viešieji pirkimai
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
Numatomų vykdyti prekių ir paslaugų pirkimų planai
Supaprastintų viešųjų pirkimų registracijos žurnalas
Skelbimas
Galerija
Fotogalerija
Nuorodos
Atsisiuntimai
MUS RASITE

__________

Įdomūs žaidimai

VAISIAI
Draudimo sutartis

 


Nuo 2017 m. spalio 1 dienos, Kavoliškio mokyklos-darželio tarybos pritarimu, iki 2018 m. rugsėjo 30 dienos, apdrausti Gjensidige draudimu ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikai ir mokiniai. Lėšos ( 216,50 eurai ) panaudotos iš 2 procentų, gautų nuo pajamų mokesčio ir paaukotų Kavoliškio mokyklai-darželiui. Dėkojame.

Mokytojų dienos proga, vaikai susipažino su profesijomis

Mokytojų dienos proga, vaikai susipažino su profesijomis


 


Mokytojų dienos proga mokykloje darželyje vyko profesijų diena. Gėlėmis, eilėraščiais, dainomis vaikai sveikino savo mokytojus. O ketvirtos klasės mokiniai tapo mokytojais savo mažesniems draugams. Vaikai labai atsakingai ruošėsi pamokoms ir  rūpinosi savo mokiniais.


Po koncerto mokiniai apsilankė Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje, kur buvo labai šiltai priimti. Mokiniai susipažino su suvirintojo, maisto pramonės darbuotojo ir automobilių mechaniko specialybėmis.


Maisto pramonės darbuotojo specialybės mokytoja Žydra Lomakienė su savo mokiniais pavaišino, ką tik iškeptais sausainiais, papasakojo apie maisto pramonės darbuotojo profesiją. Ypač berniukus, sužavėjo suvirintojo specialybė, su kuria supažindino mokytojas Darius Kišūnas ir automobilių mechaniko specialybė, kurią pristatė mokytojas Rimantas Guzikauskas.


Vaikai ne tik stebėjo ir klausėsi, bet ir mokėsi gaminti dovanėlę. Profesijos mokytoja Asta Kiliuvienė pademonstravo ir pamokė, kaip pasigaminti suvenyrą – batukus. Smagu, kad kiekvienas dalyvis namo parsinešė ir savo rankomis pasigamintą darbelį.


Mokyklos socialinė pedagogė Silva Piestinienė ne tik lydėjo po mokyklą, žaismingai papasakojo, bet ir surengė konkursą. Vaikai minė mįsles apie profesijas ir užtai gavo prizus.


Dėkojame Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos direktoriaus pavaduotojai Dianai Giedrikienei bei pedagogams už įdomią edukacinę valandėlę.


KNYGŲ GYDYTOJAI BIBLIOTEKOJE

KNYGŲ GYDYTOJAI BIBLIOTEKOJE


 


„Knygų gydytojai“ apsilankė bibliotekoje. Tęsiama tradicija, kuria skatinama vaikus daryti savanoriškus darbus bei saugoti knygeles. Vaikai kartu su bibliotekininkėmis Jūrate ir Ramūne bei auklėtojomis „pagydė“ net 25 knygeles. Ačiū už kvietimą, smagu daryti gerus darbus.


SOLIDARUMO BĖGIMAS

SOLIDARUMO BĖGIMAS


 


Rugsėjo 27 d. prie Solidarumo bėgimo jau antrą kartą prisijungėme ir mes, Kavoliškio mokyklos-darželio vaikučiai bei mokytojos ir auklėtojos. Buvo susumuoti rezultatai: nubėgti 477 solidarumo kilometrai, paaukota 78,40 eurų. Surinktos lėšos iškeliavo į organizaciją „Gelbėkime vaikus". Dėkojame vaikučių tėveliams už aukas ir galimybę ugdyti vaikų socialinę atsakomybę, sąmoningumą bei solidarumą.


Solidarumo bėgimas – tai jau tradicine tapusi organizacijos „Gelbėkit vaikus“ iniciatyva, Lietuvoje rengiama 4-ąjį kartą. Solidarumo bėgimo starto švilpukas kasmet aidi šimtuose Lietuvos ugdymo įstaigų, o solidarumo kilometrus bėga dešimtys tūkstančių vaikų. Bėgimu siekiama skatinti solidarumą tarp skirtingų kultūrų, socialinės aplinkos ir įvairaus amžiaus moksleivių. Solidarumo bėgimą globoja Lietuvos respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė bei palaiko Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija.


SVEČIUOSE AMSIS IR POLICIJOS PAREIGŪNAI

SVEČIUOSE AMSIS IR POLICIJOS PAREIGŪNAI


 


Dėkojame Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariato veiklos skyriaus vyriausiajai tyrėjai Enrikai Pavilonienei ir vyresniajam tyrėjui Laurynui Čiučeliui už saugaus elgesio kelyje pamokėles. Pareigūnai priminė vaikams, kaip taisyklingai pereiti gatvę, kaip naudoti atšvaitą, kokia jo paskirtis, kalbėjosi apie šalmo svarbą, aiškino, kur galima važinėtis dviračiu, nuo kokio amžiaus tai yra leidžiama, kaip elgtis atsisėdus į automobilį. Dėkojame ir Amsiui už žaismingas bei saugias keliones po Kavoliškį.


RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ


 


Šventę vaikai pradėjo dainomis apie vasarą. Visiems buvo smagu stebėti mini spektakliuką „Ežiuko istorija“, kuriame pasirodė mokytojai, bibliotekininkės, kultūros darbuotoja. Vaikus, tėvelius ir mokytojus pasveikino viešnios: seniūnė Dalia Janulienė, Kavoliškio kaimo bendruomenės pirmininkė Danutė Kirstukienė. Bibliotekininkės Jūratė Bulovienė ir Ramūnė Strumskienė paskelbė ir apdovanojo aktyviausiuosius skaitytojus.  Direktorė Dainora Mineikienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Sonata Stoškuvienė sveikino tėvelius prisidėjusius prie Kavoliškio mokyklos-darželio klasių rekonstrukcinių darbų, dėkojo ir teikė padėkas.  Vėliau skambutis pakvietė rinktis į klases ir grupes. Po pokalbių su mokytojais, dalyviai buvo pakviesti išbandyti ir sudalyvauti linksmose stotelėse.  Smagu buvo visiems susitikti po vasaros atostogų.


Nacionalinis kokybės ženklelis

Nacionalinis kokybės ženklelis


 


Kavoliškio mokykla-darželis buvo apdovanota Nacionaliniu kokybės ženkleliu už vykdytą „eTwinning“ projektą „eTwPavasaris ir jo ženklai mūsų darbeliuose“. Anglų kalbos mokytoja Ala Krasauskienė buvo pakviesta į trijų dienų „eTwinning nacionalinius apdovanojimus ir mokymus „Inkliuzinis ugdymas-mokykla visiems“, kuris vyko viešbutyje „Crown Plaza“ Vilnius. Džiaugiamės mūsų kolege.


 


Filmukas:

Draudimo sutartis


DRAUDIMO SUTARTIS
Draudimo sutartis
 

Laisvos darbo vietos

Rokiškio r. Kavoliškio mokykla-darželis skelbia atranką laisvai anglų kalbos mokytojo darbo vietai (nepilnu krūviu) užimti nuo 2017 m. rugsėjo 15 d. Tarnybinio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.  


Reikalavimai pretendentams:

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, anglų kalbos pedagoginė kvalifikacija, galinti dirbti ikimokyklinėse įstaigose ir pradinėse mokyklose. Pageidautina ne mažesnis  kaip  3 metų  pedagoginis darbo stažas. Geri informacinių technologijų naudojimo įgūdžiai, patirtis projektinėje veikloje.


Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.


Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

  2. gyvenimo aprašymą;

  3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

  4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;

  5. darbo stažą patvirtinantį dokumentą;  1. atrankai pretendentas gali pateikti buvusių ar esamų darbdavių rekomendacijų kopijas.


Pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu direktore@kavoliskis.rokiskis.lm.lt, dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje. Dokumentai priimami darbo valandomis iki 2017 m. rugsėjo 13 d. Kavoliškio mokyklos-darželio (Sodo g. 1, Kavoliškis, LT-42345 Rokiškio r., el. p. direktore@kavoliskis.rokiskis.lm.lt) sekretorės kabinete . Telefono numeris pasiteiravimui: 8612 81659.


Atrankos data 2017 m. rugsėjo 14 d.


Kiekvienam pretendentui, atitinkančiam kvalifikacinius reikalavimus, bus pranešta individualus laikas atvykti į pokalbį, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.


                     


 

skelbimas1. Kviečiame dalyvauti nuotraukų konkurse „Įdomiausia vasaros akimirka“, kurio tikslas - informuoti Kavoliškio mokyklos-darželio bendruomenę apie bendruomenės narių aktyvų poilsį su šeima, bei skatinti Kavoliškio mokyklos-darželio bendruomenės tarpusavio neformalų bendravimą .


2. Konkurso organizatorius yra Kavoliškio mokykla-darželis. Konkursas skirtas Kavoliškio mokyklos-darželio bendruomenei.

3. Konkursas vyks visą rugsėjo mėnesį ( iki 2017 metų rugsėjo 30 dienos, imtinai ), rezultatai bus skelbiami spalio 16 dieną. 


4. Nuotraukos bus patalpintos Kavoliškio mokyklos-darželio Facebook paskiroje, kur vyks balsavimas. Kiekvienas asmuo gali atiduoti savo balsą už, jo nuomone, geriausią nuotrauką. Trys prizinės vietos bus apdovanotos saldžiais prizais.


5. Kartu su nuotrauka (-omis) turi būti atsiųstas jos (-ų) pavadinimas (-ai), autoriaus vardas ir pavardė bei kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas). Pateikti informaciją (nuotraukos vieta, kas pavaizduota, ir t. t.). Pasirinktą nuotrauką ar nuotraukų koliažą siųskite elektroniniu pašto adresu sonata.stoskuviene@gmail.com arba į Kavoliškio mokyklos-darželio Facebook paštą (mesenger).


6. Konkursui pateikiamos tik skaitmeninės nuotraukos (failai) JPEG formato.


7. Autorius, pateikdamas nuotrauką (-as) konkursui, patvirtina, kad nuotraukos (-ų) turinys neskatina religinės, tautinės nesantaikos ar kitaip nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų. 


8. Autorius, pateikdamas nuotrauką (-as) konkursui, patvirtina, kad yra šios (-ų) nuotraukos (-ų) autorius ir kad yra gavęs joje (-se) užfiksuotų asmenų sutikimą šią (-as) nuotrauką (-as) naudoti konkurse. Už autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę asmenys.


Rugsėjo 1


Dėmesio
Dėkingi
Draugai

Draugiškas internetas
Žemėlapis

______

ir iš arčiau
Kalendorius
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruotis.

Pamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.